Kämäräisten juuret ovat Rantasalmella jo varhaiselta keskiajalta

Geneettinen sukututkimus ja Kämäräisten alkujuuret
FM Ari Kolehmainen – esitelmä 7.8.2021 Rantasalmen sukukokous (n. 54 min)

Geenitutkimus tarkensi Kämäräisten suvun vaiheita

Suomen Kämäräiset lähtöisin Rantasalmi-Savonlinna alueelta

Tehtyjen geenitutkimusten perusteella Menneen jäljet -yrityksen tutkija Ari Kolehmainen on tullut siihen tulokseen, että Kämäräiset eripuolilla Suomea polveutuvat Etelä-Savoa jo ennen 1000-lukua asuttaneista asukkaista. Sukunimiä ei tuolloin ollut vielä käytössä. Aiemmin on ollut käsitys, että Kämäräisten esi-isät olisivat tulleet Saimaan alueelle Karjalan kannakselta Viipurin läheisyydessä sijaitsevasta Kämärin kylästä. Geenitutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä. Pikemminkin suvun jäsenet näyttäisivät levittäytyneen kannakselle Savosta päin.  Savonlinna-Rantasalmi aluetta on asutettu jopa yli 2500 vuotta ja sinne asukkaat ovat saapuneet nähtävästi Volgan alueelta pohjoisen kautta.  Suuri osa Savo-Kainuu alueella nykyisin vaikuttavista suvuista on siirtynyt pohjoiseen juuri Etelä-Savosta.

Geenitutkimuksen mukaan Kämäräisille sukulaisia ovat mm Kinnuset, Immoset, Airaksiset, Peksujefit, Torviset, Pesoset, Haloset, Leskiset, Sivoset ja Laukkaset. Sukulaisuus juontaa aikaan ennen sukunimiä 1000-1200 luvuilla. Pesoset, Haloset, Leskiset ja Laukkaset ovat eriytyneet n 1000 jkr, Sivoset n 1100 jkr. Muut mainitut suvut eriytyivät 1200 jälkeen. Kaukaisimmaksi länteen siirtyivät nykyisen Konneveden Varikset.

Kuva Ari Kolehmainen

Rantasalmelta Kuusamoon ja Kiuruvedelle Ylä-Savoon suku on lähtenyt siirtymään 1200-1300 luvuilla molempiin yhtä aikaa. Molempien haarat ovat siten yhtä läheisiä rantasalmelaisten kanssa eli kuusamolaiset eivät ole menneet Koillismaalle Ylä-Savon kautta vaan omaa reittiään.

                      Kämäräisten sukukokous päätti jatkaa geenitutkimusta

Rantasalmen sukukokouksessa (7.8.21) päätettiin jatkaa mahdollisuuksien mukaan geenitutkimukseen perustuvia selvityksiä yhdessä Ari Kolehmaisen kanssa. Jatkotutkimukset keskitetään mm Joensuun/Tohmajärven sukuhaaroihin.

DNA-testit ovat tuoneet sukututkijoiden käyttöön merkittävän uuden työkalun.

Kämäräisten sukuseura kiinnostui uusien menetelmien mahdollisuuksista, ja isälinjaisia DNA-näytteitä on otettu Rantasalmen, Kiuruveden sekä Kuusamon sukuhaaroista. DNA-tuloksesta voidaan päätellä Kämäräisten juurten olevan Rantasalmen seudulla jo varhain keskiajalla tai rautakauden lopulla, jo ennen sukunimien syntyä. Myös aiempien vaiheiden tarkastelussa haara osoittautuu erittäin vanhaksi savolaislinjaksi.

Kämäräisten haploryhmä on selvästi rantasalmelainen ja lähimmät suvut Kämäräisille ovat myös lähtöisin saman seudun ympäristöstä. Tulos vastaa hyvin asiakirjatietoa, jonka perusteella Kämäräisten alkukoti on Rantasalmella.

Suosiotaan kasvattaneet DNA-testit tuovat monenlaista uutta tietoa, mutta on myös tärkeää tietää, kuinka sitä hyödynnetään.

Isälinjaiset DNA-testit yleistyvät koko ajan sukuseurojen ja yksittäisten sukuharrastajien käytössä

-Mies perii aina isältään Y-kromosomin, ja sen avulla voidaan seurata isälinjaa ”hamaan alkuun” asti. Vaikka suora isälinja on vain yksi sukulinjoistamme, voidaan sen avulla selvittää tarkasti niin asutushistoriaa, sukujen syntyä kuin sukuhaarojen yhteyksiäkin, Kolehmainen kertoo.

Kolehmainen toimii ammattisukututkijana Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet – yrityksessään. Hänen erikoisaloinaan ovat sukujen varhaishistorioiden selvittäminen ja geneettinen sukututkimus.

Kämäräisten sukuseuran hallitus

Jätä kommentti