Kämäräinen, Anu

Kämäräinen, Anu 2005. Rockinstrumenttien soittaminen sukupuolikulttuurinäkökulmasta katsottuna : Tapaustutkimus eräistä rockinstrumenttia soittavista naisista Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, musiikkikasvatus