Kämäräinen, Kalevi

Kämäräinen, Kalevi 1990. Sotasyyllisyyskysymys ns. Hornborgin komitean havaintojen ja virallisasiakirjojen valossa
Helsinki : Helsingin yliopisto
tutkielma, Oikeuden yleistieteiden laitos