Pöytäkirja vuoden 2006 sukukokouksesta Runnilla

Sukukokouksen 2006 pöytäkirja
Kämäräisten sukuseuran sukukokous Iisalmen Runnin kylpylässä 22.07.2006
Osanottajia yhteensä 36.10.00 -12.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit

Iisalmen kaupungin tervehdys
Iisalmen kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Kyösti Kauppinen toivotti sukukokouksen osanottajat tervetulleiksi Iisalmeen.

12.00 Sukukokous

Sukukokouksen asiat

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran pj Matti Kämäräinen avasi sukukokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen pj:ksi valittiin sukuseuran pj Matti Kämäräinen ja sihteeriksi Kari Kämäräinen.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annikki Kostamo ja Johanna Kämäräinen.

5. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

6. Toimintakertomus

Sihteeri esitti suullisesti toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Esiteltiin tilinpäätös ja luettiin tilintarkastajien lausunto. Hyväksyttiin tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus.

9. Keskustelu sukuseuran sukuvaakunasta

Johanna Kämäräinen selosti sukuvaakunahanketta ja hänelle annettiin valtuudet jalostaa asiaa eteenpäin.

10. Sukuseuran kotisivut

Juha Kämäräinen esitteli sukuseuran kotisivut. Viestintävirasto on myöntänyt Kämäräisten sukuseuralle verkkotunnuksen (kamaraiset.fi). Asia herätti laajaa mielenkiintoa ja sovittiin, että kotisivuasiaa kehitetään eteenpäin. Mm keskustelupalstan avaamismahdollisuus selvitetään.

11. Sukuhallituksen valinta

Sukuhallitukseen valittiin seuraavat henkilöt; Matti pj, Aimo vpj, Kari sihteeri, Arto rahastonhoitaja sekä jäseniksi Aarno, Johanna, Matti (Nurmes), Matti-Jaakko, Olli, Pertti, Liisa ja Voitto.

12. Kahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Turunen ja Anna-Liisa Tenhunen sekä varalle Pirkko Veteläinen ja Hilkka Perttunen.

13. Seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja seuraavasta sukukokouksesta päättäminen

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin sukuvaakunan edelleen kehittäminen ja nettisivujen jalostaminen. Seuraava sukukokous päätettiin pitää vuonna 2008 Rantasalmella.

14. Muut asiat

Toivottiin sukutietolomakkeen tulostusmahdollisuutta netistä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeen ruokailtiin Runnin kylpylässä.

Iisalmessa 22.07. 2006.

Matti Kämäräinen (puheenjohtaja) Kari Kämäräinen (sihteeri)