Kämäräinen, Terttu

Kämäräinen, Terttu 1996. Ranskalaisen raakuunan (Artemisia dracunculus L.) tutkimuksesta Oulussa 1994-1995 : loppuraportti: Yrttien ja marjojen laadulliset menestystekijät ja jatkojalostus
Oulu : Oulun yliopisto, kasvitieteen puutarha