Kämäräinen, Sisko

Kämäräinen, Sisko & Savolainen, Riitta 1992. Laadunvarmistusprosessin avulla tapahtuva teoreettinen tutkimus itsemurhaa yrittäneen potilaan tarpeista ja hoitotyön periaatteista lähtevän hyvän hoidon mallin kehittämiseksi sekä standardien ja kriteerien asettamiseksi
Kuopio : Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos