Kämäräinen, Päivi

Arvopaperimarkkinalaki ja muuta arvopaperilainsäädäntöä 1997
toimittaja: Päivi Kämäräinen
Helsinki : Helsingin arvopaperipörssi : Edita

Eurooppaoikeuden lakikirja 1997
toimittajat: Zacharias Sundström, Marko Huiskonen & Päivi Kämäräinen
Helsinki : Edita

Finlands lag 1 (1995)
redigerad av Päivi Kämäräinen
Helsingfors : Juristförbundets förlag

Kustannustoimittajat 1962-1996 : matrikkeli 1996
toimituskunta: Päivi Kämäräinen ym.
Helsinki : Kustannustoimittajien yhdistys

Kämäräinen, Päivi 1991. Naisiin ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta sekä perheväkivallasta
Helsinki : Helsingin yliopisto, tutkielma, Rikos- ja prosessioikeus

The new Finnish Companies Act 1997
editor Päivi Kämäräinen
Helsinki : Edita

Osakeyhtiölaki ja muuta yhtiölainsäädäntöä 1997
toimittaja Päivi Kämäräinen
Helsinki : Edita

Processrätt 1993
redigerad av Päivi Kämäräinen
Helsingfors : Juristförbundets förlag

Säteily- ja ydinturvallisuus: ydinvastuu 1997
toimittaja Päivi Kämäräinen
Helsinki : Edita

The Securities Markets Act and other securities legislation 1998
editor Päivi Kämäräinen
Helsinki : Helsinki Exchanges : Edita

Skatteförfattningarna 1995
redigerad av Päivi Kämäräinen
Helsingfors : Juristförbundets förlag

Suomen lakimiehet 1994
vastaava toimittaja Päivi Kämäräinen
Helsinki : Lakimiesliiton kustannus

Tielait 1996
toimittaja Päivi Kämäräinen
Helsinki : Edita