Kämäräinen, Riikka

Kämäräinen, Riikka 1996. Henkilöarviointi ja valmentaminen : tapaustutkimus Suomen Shellissä
Helsinki : Helsingin yliopisto
Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos

Kämäräinen, Riikka 2005. Imetys ja karies
Helsinki : Helsingin yliopisto
Syventävien opintojen kirjallinen osio, Hammaslääketieteen laitos, Lasten hammashoidon oppiala