Kämäräinen, Juha

Kämäräinen, Juha 1995. Hyperdokumenttien laatiminen sisällönkuvailuprosessina
Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, informaatiotutkimuksen laitos

Kämäräinen, Juha & Haapasalo, Lenni 1998. Hyperteksti : laatiminen ja käyttö oppimisen, tiedonhankinnan ja kirjallisuuden näkökulmista
Kuvitus, taitto, kansi: Lenni Haapasalo
Kannen kuva: Tero Haapamäki
Polvijärvi : Medusa

Kämäräinen, Juha 2005. Pienet hinaajat Suomessa: M/S Alpo Normandiasta Ouluun ja takaisin
Oulu: Toppilan Pukseeri ry