Kämäräinen, Pentti

Kämäräinen, Pentti 1980. Metsätilusten jyvitysarvoon sisältyvän tuottopuuston määrittämisestä
Helsinki : Valtion painatuskeskus