Pöytäkirja vuoden 2008 sukukokouksesta Rantasalmella

Sukukokouksen 2008 pöytäkirja
Sukukokous 2.elokuuta 2008
Kämäräisten sukuseura ry

Sukukokous 2.elokuuta 2008 klo 12-14, osanottajia yhteensä 37.

Rantasalmi, Lomakylä Järvisydän

Kokouksen alussa Lomakylä Järvisydämen edustaja esitteli yritystä ja Rantasalmen kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Korhonen kertoi kunnan kuulumisia.

1 § Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki Eino Kämäräisen poismenon johdosta.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kämäräinen ja sihteeriksi Kari Kämäräinen.

4 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Kämäräinen ja Heikki Kämäräinen.

5 § Hyväksyttiin kokouksen asialista.

6 § Sihteeri esitteli suullisesti toimintakertomuksen todeten, että hallitus oli pitänyt yhden kokouksen, jossa käsiteltiin sukukokouksen järjestämistä Rantasalmella.

7 § Vahvistettiin tilinpäätös vuosilta 2006 ja 2007.

8 § Myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.

9 § Keskusteltiin sukuseuran vaakunasta ja annettiin hallitukselle tehtäväksi vaakunan rekisteröinti ja saattaminen myyntikuntoon.

10 § Sukuseuran hallitukseen valittiin seuraavat; Matti (puheenjohtaja), Kari (sihteeri), Aimo (varapuheenjohtaja), Arto (rahastonhoitaja) sekä jäseniksi Pekka, Johanna, Matti (Nurmes), Matti-Jaakko, Pertti ja Voitto Kämäräinen sekä Liisa Kartimo.

11 § Tilintarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Turunen ja Anna-Liisa Tenhunen sekä varalle Pirkko Veteläinen ja Hilkka Perttunen.

12 § Päätettiin, että seuraava sukukokous on Kuusamossa elokuun ensimmäisenä lauantaina eli 7. päivä elokuuta 2010. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin sukuvaakunan valmistelu myyntikuntoon.

13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Rantasalmella 2.elokuuta 2008

MATTI KÄMÄRÄINEN
Matti Kämäräinen
Puheenjohtaja

KARI KÄMÄRÄINEN
Kari Kämäräinen
Sihteeri

JOHANNA KÄMÄRÄINEN
Johanna Kämäräinen ¨
Pöytäkirjan tarkastaja

HEIKKI KÄMÄRÄINEN
Heikki Kämäräinen
Pöytäkirjan tarkastaja