Pöytäkirja vuoden 2012 sukukokouksesta Kiuruvedellä

Sukukokouksen 2012 pöytäkirja
Kämäräisten sukuseuran kokous Kiuruvedellä kultuuritalolla lauantaina 04. elokuuta 2012 klo 12-15
Läsnä: 46 sukuseuran jäsentä

Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen avasi 50-vuotisjuhlakokouksen kerraten Kämäraisten suvun historiaa.

Kiuruveden kaupungin tervehdyksen toi tilaisuuteen Kiuruveden kaupungin valtuuston puheenjohtaja Eero Lämsä.

Wet Plugs -yhtye esiintyi solistinaan Osmo Kämäräinen.

Juhlapuheen piti kirjailija Seppo Kämäräinen. Puheessaan hän kertoi kiuruvetisen Kämäräisten sukuhaaran lähihistoriasta.

Kiuruveden maalaiskaupunginteattari esitti maalaishenkisen alkiolaisen näytelmän.

Ohjelman jälkeen pidettiin sukukokous

Sukukokouksen pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Sukuseuran pj Matti Kämäräinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen pj:ksi valittiin sukuseuran pj. Matti ja sihteeriksi sukuseuran sihteeri Kari Kämäräinen.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänten laskijan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi/äänten laskijoiksi valittiin Laina ja Tarja Kämäräinen.

5. Toimintakertomus
Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto
Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätökset kandelta edelliseltä vuodelta ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätökset vahvistettiin.

7.Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus molempien vuosien osalta.

8. Sukuseuran hallituksen valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Kämäräinen, varapuheenjohtajaksi Aimo Kämäräinen, sihteeriksi Heli Kosonen os.Kämäräinen ja rahastonhoitajaksi Arto Kämäräinen.

Hallitukseen valittiin lisäksi Kari Kämäräinen Mikkelistä, Matti Kämäräinen Nurmeksesta, Voitto Kämäräinen ja Anni Nieminen os. Kämäräinen Kiuruvedeltä, Jorma Kämäräinen Kuusamosta ja Johanna Kämäräinen Kotkasta.

9. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Turunen ja Anna-Liisa Tenhunen sekä varalle Pirkko Veteläinen ja Hilkka Perttunen.

10. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja seuraavasta sukukokouksesta päättäminen
Päätettiin, että seuraava sukukokous pidetään Rantasalmella 02.08.2014.

11. Muut asiat
Viirejä ja standaareja voi tilata Heli Kososelta. Keskusteltiin vaakunatarrasta, jonka voisi liimata sukukirjan kanteen, sukukirjatietojen täydentämisestä/dvd-versiosta sekä toivottiin hautausmaakierrosta seuraavassa sukukokouksessa Kiuruvedellä. Asiat jäävät uuden hallituksen valmisteltaviksi.

Uudeksi sukuseuran kunniajäseneksi valittiin seuran edellinen puheenjohtaja Matti Kämäräinen. Aarne Kämäräinen Kiuruvedeltä ja Erkki Kämäräinen Rantasalmelta on valittu sukuseuran kunniajäseniksi edellisessä kokouksessa.

Puheenjohtaja luovutti kokouksen lopuksi sukuseuran uudet pöytästandaarit seuran kunniajäsenille sekä seuran toiminnassa pitkään mukana olleille heakilöille. Standaarit saivat Aimo, Kari, Arto, Voitto Kämäräinen sekä Marja-Liisa Turunen.

Erkki Kämäräinen käytti standaarin saajien puheenvuoron ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi Rantasalmelle.

13. Kokouksen päättäminen
Pj. päätti kokouksen.

Kiuruvedellä 04.elokuuta 2012

ALLEKIRJOITUS
Matti Kämäräinen
Puheenjohtaja

ALLEKIRJOITUS
Kari Kämäräinen
Sihteeri

ALLEKIRJOITUS
Laina Kämäräinen
Pöytäkirjan tarkastaja

ALLEKIRJOITUS
Tarja Kämäräinen
Pöytäkirjan tarkastaja