Kämäräinen, Arja

Kämäräinen, Arja 1987 Käytönvalvonta paperinvalmistusprosessissa Diplomityö : Oulun yliopisto, Prosessitekniikan osasto