Pöytäkirja vuoden 2010 sukukokouksesta Kuusamossa

Pöytäkirja vuoden 2010 sukukokouksesta Kuusamossa
Pöytäkirja
Kämäräisten sukuseuran kokous Kuusamon kaupungintalolla
7.8.2010, klo. 12.00-14.00Läsnä: 40 suvun jäsentä

Kuusamon kaupungin tervehdyksen toi tilaisuuteen kuusamolainen kansanedustaja, kaupungin valtuuston I varapj. Tuomo Hänninen kertoen kuusamolaisesta elämänmenosta.

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran pj Matti Kämäräinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen pj:ksi valittiin Matti-Jaakko ja sihteeriksi Kari Kämäräinen.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänten laskijan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi/äänten laskijoiksi valittiin Marja-Liisa Turunen ja Jouko Kämäräinen.

5. Toimintakertomus

Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Sihteeri esitteli tilinpäätökset kahdelta edelliseltä vuodelta ja luki tilintarkastajien lausunnot. Tilinpäätökset vahvistettiin.

7.Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus molempien vuosien osalta.

8. Sukuseuran vaakuna

Johanna selvitti sukuseuran vaakuna-asiaa.

9.Sukuhallituksen valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Matti-Jaakko, varapuheenjohtajaksi Aimo, sihteeriksi Anni Nieminen os.Kämäräinen ja rahastonhoitajaksi Arto Kämäräinen.

Hallitukseen valittiin lisäksi Kari Kämäräinen, Jalo Kämäräinen, Heli Kosonen os. Kämäräinen, Arja Mustonen, Voitto Kämäräinen ja Johanna Kämäräinen.

10. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Turunen ja Anna-Liisa Tenhunen sekä varalle Pirkko Veteläinen ja Hilkka Perttunen.

11. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja seuraavasta sukukokouksesta päättäminen

Päätettiin, että seuraava sukukokous on Kiuruvedellä 04.08.2012. Hallitus valmistelee pöytästandardiasiaa.

12. Muut asiat

Aarne Kämäräinen Kiuruvedeltä ja Erkki Kämäräinen Rantasalmelta valittiin sukuseuran kunniajäseniksi.

Erkki Kämäräinen ojensi sukuseuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Matti Kämäräiselle Savon vaakunalla varustetun paidan sukuseuran eteläsavolaisilta Kämäräisiltä kiitoksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä sukuseuran puheenjohtajana.

Uusi pj. Matti-Jaakko ojensi sukuseuran hankkiman lahjan Matille kiitoksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä sukuseuran hyväksi.

Kuusamossa on mahdollista istuttaa sukupuupuistoon puu, joka istutetaan seuraavassa kokouksen yhteydessä.

Uusi pj. Matti-Jaakko esitteli itsensä.

Kokouksessa esiteltiin cd-levy sukututkimuksesta Amerikkaan muuttaneista Kämäräisistä. Sihteeri otti tehtäväkseen olla yhteydessä tutkimuksen tekijään Bob Garrityyn (yhteys-tiedot rggarrityahoo.com tai Bob Garrity P.O.Box 12 Gilbert,MN.55741-0012, USA) ja pyytää lupaa tutkimuksen julkaisemiseen suvun nettisivuilla www.kamaraiset.fi.

13. Kokouksen päättäminen

Pj. päätti kokouksen.

Kuusamossa 7.elokuuta 2010

Matti-Jaakko Kämäräinen
Puheenjohtaja

Kari Kämäräinen
Sihteeri

Marja-Liisa Turunen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jouko Kämäräinen
Pöytäkirjan tarkastaja