Kämäräinen, Kauko

Kämäräinen, Kauko 1973. Ammattiasema, työkokemukset ja toiminta yhteisössä. Tampere : Tampereen yliopiston tutkimuslaitos

Kämäräinen, Kauko 1975. Alueet yhteiskunnan tutkimuksessa ja kehityksessä. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1977. Aluetieteen ja sosiologian suhteista. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1969. Crime situation and permanence of criminality among young property offenders.Tampere : Research institute of the University of Tampere

Kämäräinen, Kauko 1970. Eräitä kaupungistumisen käyttäytymisvaikutuksia. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1973. Hallintoon kiinnittyminen kaupunkikunnissa. Tampere : Tampereen yliopiston tutkimuslaitos

Kämäräinen, Kauko 2001. Intohimon ihmisiä : jälkiä historiassa ja käsialassa. Tampere : Kääntöpuoli

Kämäräinen, Kauko 2000. Kaltaisuuden kahleesta erilaisuuden elämykseen : käsialantutkimusta runoilijoista. Tampere : Kääntöpuoli

Kämäräinen, Kauko 1966. Kaupunkijärjestelmän alueellinen eriytyminen ja poikkeavuus. Tampere

Kämäräinen, Kauko 1970. Kaupunkilaisten vapaa-ajan käyttö : kyselytutkimus Porissa. Helsinki : Suomen kaupunkiliitto

Kämäräinen, Kauko 1982. Levottomassa liikkeessä : sosiologian elinehtoja etsimässä.Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1992. Linkola, oikeinajattelija. Tampere : Määrämitta

Kämäräinen, Kauko 1974. Luonto kaupunkilaisen elämässä ja ympäristössä. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1968. Lyhennetty työviikko ja lisääntyvä vapaa-aika kaupunkiyhdyskunnassa. Helsinki ; Tampere : Suomen kaupunkiliitto : Tampereen yliopiston tutkimuslaitos

Kämäräinen, Kauko 1968. Nuori rikollinen. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1968. Nuori vanki.Tampere (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 20)

Kämäräinen, Kauko 1976. Sopimustutkimuskäytäntö kunnissa: ominaisuuksia ja ongelmia.Tampere : Tampereen yliopiston tutkimuslaitos

Kämäräinen, Kauko 1971. Sosiaalisten ongelmien jakautuminen kaupunkialueilla. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1972. Sosiaalitutkimus ja sosiaalisuunnittelu. Tampere : Tampereen yliopiston tutkimuslaitos

Kämäräinen, Kauko 1988. Sosiologian klassinen teoria ja liikunta. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1970. Suhtautuminen poikkeavuuteen.Tampere: Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1986. Taide ja kritiikki. Oulu : Pohjoinen

Kämäräinen, Kauko 1980. Taiteen tienvarsilta : taide harrastajansa toiminnan ja tuntojen yhteytenä.Tampere : Tampereen yliopisto
(Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 121)

Kämäräinen, Kauko, Manninen, Martti & Savisaari, Anja 1966. Tampereen kaupunkialueiden sosiaalinen rakenne, tilastojakaumat ja kartat.Tampere : Yhteiskunnallinen korkeakoulu

Kämäräinen, Kauko 1971. Tyytyväisyyden sosiaalisia edellytyksiä. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 1969. Vapaa-aikatavoitteet ja integroituminen yhteisöön. Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Kauko 2006. Vimmalla ja vereslihalla : Jouko Turkan todellisuutta. Tampere : Kääntöpuoli

Kämäräinen, Kauko 1984. Yhteiskuntapolitiikan idealistisia lähtökohtia / The bases of idealistic social policy. Rovaniemi : Lapin korkeakoulu