Pöytäkirja vuoden 2016 sukukokouksesta Kuusamossa

Kämäräisten sukuseuran kokous 6.8.2016

Ravintola Zone, Rukankyläntie 13, 93825 Kuusamo

12.00      Sukukokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen toivotti sukukokoukseen osallistujat tervetulleiksi. Osallistujia oli kaikkiaan 30 Kämäräisten suvun jäsentä.

Kuusamon Kämäräiset

–          Tervetuloa! Jokke Kämäräinen, RUKA Palvelut Oy sekä Sirpa Kämäräinen ja Katja Vira isokenkäisten klubi lauloivat ja laulattivat sukukokousosallistujia.

–          Ohjelmallinen esittäytyminen

–          Jokke Kämäräinen, Sirpa Kämäräinen ja Katja Vira esittelivät Kuusamon Kämäräisten yritysten toimintaa. Sirpa ja Katja olivat lisäksi koonneet vanhoja valokuvia Kämäräisten suvun jäsenistä.

13.00 Sukukokous
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus.

Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen (Kiuruvesi) avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ilmoitettu määräajan puitteissa seuraavissa lehdissä:
Koillis-Sanomissa, Iisalmen sanomissa, Itä-Savossa, Länsi-Savossa ja Kiuruveden Sanomissa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Kämäräinen ja sihteeriksi Heli Parviainen

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijan valinta.

Näihin tehtäviin valittiin Hilkka Kämäräinen ja Jukka Kämäräinen.

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Toimintakertomus.

Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen esitteli toimintakertomuksen 2014-15.

7. Tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto.

Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen esitteli tilikauden 2014-15 tapahtumat ja taseen. Talouden tilanne todettiin olevan positiivinen.
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien kertomuksen.

8.Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Vastuuvapaus myönnettiin sukuseuran hallitukselle.

9. Sukuseuran hallituksen valinta.

Sukuseuran hallitukseen ja tehtäviin valittiin seuraavat henkilöt:

Matti Kämäräinen puheenjohtaja; Kiuruvesi
Sirpa Kämäräinen varapuheenjohtaja; Kuusamo
Heli Parviainen (s. Kämäräinen) sihteeri; Kangasala
Arto Kämäräinen rahastonhoitaja; Kiuruvesi
Anni Nieminen (s. Kämäräinen) tiedotus; Kiuruvesi
Anitta Kämäräinen jäsen; Savonlinna
Voitto Kämäräinen jäsen; Kiuruvesi
Kari Kämäräinen jäsen; Mikkeli
Matti Kämäräinen jäsen; Nurmes
Jukka Kämäräinen jäsen; Kuusamo

10. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

Kyseisiin tehtäviin valittiin seuraavat henkilöt:
Marja-Liisa Turunen ja Anna-Liisa Tenhunen; varalla Katja Vira ja Kari Kämäräinen (Kuusamo)

11. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma esiteltiin ja hyväksyttiin.

Seuraava sukukokous järjestetään Kiuruvedellä 4.8.2018.

12.    Muut asiat

–          Sukukirjan päivittäminen: Puheenjohtaja Matti Kämäräinen esitteli sukututkija Paikkalan sukuseuralle toimittaman vastauksen sukukirjan päivittämisestä sekä tietojenkeruulomakkeen.

–          Sukukirjan tiedonkeruusta sekä siihen liittyvästä henkilötietolainsäädännöstä alusti sukuhallituksen jäsen Anitta Kämäräinen tekemänsä selvityksen perusteella, mitä tekijöitä tulisi huomioida, kun ryhdytään tietoja keräämään. Sukuseuran sivuilla voisi olla salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattu sähköinen arkisto. Puheenjohtaja kertoi saamastaan sähköisen palvelun tarjouksesta sukuseuroille. Tehtiin ehdotus edellistä sukukirjaa täydentävän osan tekemisestä ja että ehdotettiin pienen lisäpainoksen ottamista vanhasta kirjasta.

–          Sukukirjan päivitystyöryhmään paikalla olleista ilmoittautuivat mukaan: Jokke Kämäräinen, Anitta Kämäräinen,

–          Sihteeri Heli Parviainen esitteli sukuseuran www-sivut ja Facebook

 

13.  Kokouksen päättäminen klo 14.06

14. Lopuksi laulettiin yhteislauluna ”Kymmenen virran maa”

Kuusamossa 6.8.2016

Matti Kämäräinen                                                                    Heli Parviainen

puheenjohtaja                                                                            sihteeri

 

Jukka Kämäräinen                                                                  Hilkka Kämäräinen

pöytäkirjan tarkastaja                                                              pöytäkirjan tarkastaja