Kämäräinen, Tiina

Kämäräinen, Tiina 1982. Kajaanin alueen pienvesistötutkimus
Osa: 3 : Mainuanjoen valuma-alueen maaperä
Oulu : Oulun yliopisto

Kämäräinen, Tiina & Hautala, Heikki 1997. Mäntyvaaran pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Rovaniemi : Lapin ympäristökeskus