Pöytäkirja vuoden 2014 sukukokouksesta Rantasalmella

Sukukokouksen 2014 pöytäkirja

Kämäräisten sukuseura ry

Sukukokous ja sukutapaaminen 2.elokuuta 2014 klo 12.00 -17.00, Rantasalmi, SaimaaHoliday Järvisydän

– osanottajia yhteensä 37

Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen avasi tilaisuuden toivottamalla kokousväen tervetulleiksi.

Tilaisuuden aluksi SaimaaHoliday Järvisydämen edustaja Heikki Lukin piti lyhyen yritysesittelyn. Rantasalmen kunnanjohtajan Kristiina Järvenpää kertoi kunnan ajankohtaisia kuulumisia sekä esitti tervehdyksensä kokousväelle. Rantasalmen Osikonmäen Heikkilän sukuhaaran nuorta sukupolvea edustava Moona Makkonen esiintyi laulaen. Sukuseuran kunniajäsen Erkki Kämäräinen ja Heli Parviainen esittivät yhdessä tiivistelmän suvun historiasta ja vaiheista.

1 § Sukuseuran puheenjohtaja Matti Kämäräinen avasi kokouksen.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kämäräinen ja sihteeriksi Heli Parviainen

4 § Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Aimo Kämäräinen ja Jorma Kämäräinen.

5 § Hyväksyttiin kokouksen asialista. Asialista sekä kaikki seuraavat mainitut kokousasiakirjat olivat datatykin välityksellä myös kokousväen luettavissa.

6 § Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen 2012–2014. Sukuseuran hallitus oli kokoontunut kaksi kertaa. Kokouksissa oli käsitelty sukukokouksen järjestämistä Rantasalmella sekä sukukirjan mahdollista päivittämisprosessin käynnistämistä. Toimintakertomus hyväksyttiin. Lopuksi vietettiin hiljainen hetki Aarne Kämäräisen poismenon johdosta.

7 § Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuosilta 2012 ja 2013.

8 § Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9 § Sukuseuran hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Matti Kämäräinen (Kiuruvesi, puheenjohtaja), Sirpa Kämäräinen (Kuusamo, varapuheenjohtaja), Heli Parviainen s. Kämäräinen (Kangasala, sihteeri), Arto Kämäräinen (Kiuruvesi, rahastonhoitaja) sekä jäseniksi Jouko Kämäräinen(Kuusamo), Kari Kämäräinen (Mikkeli), Matti Kämäräinen (Nurmes), Anni Nieminen s. Kämäräinen (Kiuruvesi), Anitta Kämäräinen (Savonlinna) ja Voitto Kämäräinen (Kiuruvesi).

10 § Toiminnantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Turunen ja Anna-Liisa Tenhunen sekä varalle Pirkko Veteläinen ja Hilkka Perttunen.

11§ Toimintasuunnitelma kaudelle 2014–2016 hyväksyttiin. Päätettiin, että seuraava sukukokous järjestetään Kuusamossa 6.8.2016. Sukuseuran toiminnan kehittämiseksi toivottiin toimenpiteitä erityisesti myös nuorempien suvun jäsenten mukaan saamiseksi seuran toimintaan.

12 § Muissa asioissa käsiteltiin sukukirjan päivittämisprosessin käynnistämistä, mikä herättikin vilkasta keskustelua siitä, ryhdyttäisiinkö valmistelemaan perinteisen kirjan toimittamista vai olisiko mahdollista harkita myös digitaaliseen muotoon toimitettua sukukirjaa. Sukuseuran hallitus evästettiin valmistelemaan sukukirjan päivittämisen mahdollista aloittamista v. 2016 sukukokouksessa.

13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Sukukokouksen jälkeen jatkettiin tilaisuutta vapaamuotoisen sukutapaamisen merkeissä ohjelmassa mm. musiikkia Heikkilän sukuhaaraan kuuluvan Piia Sivosen esiintyessä sekä tutustuminen paikalliseen taidenäyttelyyn.

Rantasalmella 2.elokuuta 2014

Matti Kämäräinen Puheenjohtaja Heli Parviainen Sihteeri

Aimo Kämäräinen Pöytäkirjan tarkastaja
Jorma Kämäräinen Pöytäkirjan tarkastaja