Kämäräinen, Juhani

Kämäräinen, Juhani 1966. Oy Tesvisio Ab
Helsinki : Helsingin yliopisto
pro gradu -tutkielma: valtio-oppi