Kämäräinen, Satu

Kämäräinen, Satu 1998. ”Tulevaisuus, Maailma ja Minä” : 12 -vuotiaiden nuorten kognitiivinen kehitys [ja] tulevaisuusorientaatio heidän kirjoittamiensa aineiden valossa
Helsinki : Helsingin yliopisto
Pro gradu -työ, Sosiaalipsykologia