Kämäräinen, Pekka

Aikuiskasvatus erityistieteenä : johdatusta tiedeanalyysin probleemoihin 1979. Toimittaneet Heikki Lehtonen & Pekka Kämäräinen
Tampere : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Pekka 1985. Tuotannolliset uudelleenjärjestelyt, palkkatyöläisten elämänmuutokset ja aikuisopiskelu : tarkastelua ongelmaorientoituneen aikuisopiskelun yhteiskunnallisista mahdollisuuksista ja perspektiiveistä
Aikuiskasvatuksen pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto

Kämäräinen, Pekka & Kyrö, Matti 1989. Pohjoismaista yhteistyötä koulutussuunnittelun ja työelämän tutkimuksen rajamaastossa
: jälkiarviointeja NIVU-konferenssista – ”Kvalifikationsforskningens teori och användning” : (Hanasaari 29.8.-1.9.1988)
Helsinki : Opetusministeriö

Ekola, Jorma, Vuorinen, Pentti & Kämäräinen, Pekka 1991. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen 1980-luvulla : selvitys uudistuksen toteutumisesta ja toteutusympäristöstä
Helsinki : VAPK-kustannus

(osa teoksista lisäämättä)