Kämäräinen, Kati

Kämäräinen Kati 1992. Arvioverotus – tarkasteltuna erityisesti kirjanpidon epäluotettavuuden kannalta. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto: Laskentatoimen laitos.