Sukutauluissa mainitut muut suvut

Kämäräisten suku on sukukirjan tietojen mukaan yhteydessä ainakin seuraaviin muihin sukuihin. Tämä luettelo on tarkoitettu avuksi niille, jotka omaa sukuaan selvittäessään löytävät yhteyden sen ja Kämäräisten suvun välille. Luettelossa esiintyvä nimi on mainittu sukukirjamme tauluissa tai artikkeleissa ainakin kerran.

Nimen perässä oleva merkintä * tarkoittaa sukukirjassa mainittua henkilöä, joka ei liity Kämäräisiin, vaan on esimerkiksi hallintoviranomainen tai muu ”julkisuuden henkilö”, joka mainitaan suvun jäseniä käsittelevässä sukukirjan tekstissä. Merkintä ** tarkoittaa, että mainittu suku on sekä sukusitein että kuvatulla tavalla epäsuorasti yhteydessä Kämäräisiin.