Kämäräinen, Jarno

Kämäräinen Jarno ym. 1998. Maataloustuotannon kannattavuus Virossa – vertailu Suomeen ja Ruotsiin.Helsinki : Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Sarja: Selvityksiä / Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, ISSN 1239-4548 ; 1/98

Kämäräinen, Jarno 1999. Maidontuotannon kannattavuus Keski-Viron maitotiloilla : tilamallitarkastelu
Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos