Kämäräinen, Heikki

Kämäräinen, Heikki 1979. Tulonvaihtelu ja siihen vaikuttavat tekijät Vieremän kunnan keskikokoisilla maitotiloilla. Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, maatalousekonomian laitos