Kämäräinen, Hilkka

Kämäräinen, Hilkka 1986
Väkirehuun eri tavoin lisätyn rypsin rasvan vaikutus maidontuotannossa
Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos