Kämäräinen, Mikko

Kämäräinen, Mikko 1972. Huoltajan tuottamusperusteinen korvausvastuu : tutkimus huoltajan vastuusta huollettavan sivulliselle aiheuttamasta henkilö- tai esinevahingosta
Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys
Väitöskirja : Helsingin yliopisto

Kämäräinen, Mikko 1973. Lausunnot oikeuslaitostoimikunnan mietinnöstä : yhteenveto
Helsinki : Oikeusministeriön lainsäädäntöosasto

Kämäräinen, Mikko 1974. Lausunnot etuoikeuslakikomitean mietinnöstä : tiivistelmä
Helsinki : Oikeusministeriön lainsäädäntöosasto