Kämäräinen, Aki

Listamania 1997
toim. Aki Kämäräinen
Porvoo : WSOY
Suomen ja maailman taide 1986
Hakemisto, Sanasto
toim. Aki Kämäräinen ym.
Porvoo Hki Juva : WSOY
Tietoretki : lasten tietokirjasto
Osa: 4 : Leikki ja työ 2005
Helsinki : WSOY
WSOY suuri perheatlas 1992
Porvoo, Helsinki, Juva : WSOY